Impuls a la xarxa d'espais d'investigació i creació, 2004-2008

 

La Caldera, plataforma dedicada a la creació contemporània en l’àmbit de la dansa, ha estat un espai clau en la definició d’una tipologia de centres que, l’any 2005, inspira el Pla de Centres de Creació i Pensament Contemporani.  Aquest pla responia a l’impuls, per part del Departament de Cultura, d’una política de foment a la creació artística i pensament contemporanis, política que canalitza a través de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural amb l’objectiu de definir i crear les condicions, les estratègies i la xarxa d’estructures necessàries per al reconeixement i desenvolupament  de nuclis d’investigació, creació i difusió de pràctiques artístiques. Es comença llavors a treballar en el reconeixement d’agents i artistes, en el suport, acompanyament i consolidació dels seus projectes, en generar mecanismes de visibilitat i espais d’encontre amb la societat. 

 

D’aquesta manera, tant el Pla de Centres de Creació i Pensament Contemporani , com la política d’acords bianuals i triennals amb els espais artístics independents aplicada per l’EADC els tres primers anys d’existència, va representar un primer intent de reconeixement al valor de servei públic que desenvolupa aquest sector civil, que actua com a mediador entre la creació i les comunitats locals. Aquesta iniciativa, volia recuperar la voluntat democràtica de fer partícip la societat civil en la gestió pública i reconèixer-ne el protagonisme, més enllà de la clàssica  representativitat.  

 

L’equip de l’EADC pretenia avançar polítiques que més tard hauria d’impulsar el Conca (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts), estructura que es plantejava des de la necessitat del desenvolupament de polítiques de suport a la creació amb independència dels vaivens polítics, d’organitzar un treball coherent i a llarg termini, que afavoreixen la professionalització dels sector i fomentin l’existència d’espais per a la investigació, experimentació, creació i pensament crític.