Gràcia Territori Sonor

 

Gràcia Territori Sonor i La Caldera van néixer al mateix temps i molt a prop. De forma natural ens hem anat trobant pel camí de moltes maneres fructíferes i excitants, primer treballant conjuntament els artistes fundadors d’ambdues entitats, després concebent encontres de ballarins i músics en espais singulars, també inserint músics i ballarins en les respectives programacions, fins a trobar-nos en el moment fundacional de Nodes de Gràcia que ha portat, amb els anys, a una associació GTS-La Caldera i a una proliferació de les estratègies comunes. Les experiències artístiques tenen la seva supersimetria: gestió, programació conjunta, programes de residències compartides, suport mutu i activa interacció amb el territori i les institucions.

 

També podem utilitzar la paraula xarxa, però està de moda i corre el risc de la dissolució semàntica, d’esdevenir una no-paraula més. No ens hagués ajudat utilitzar-la, car no hagués abastat sentits que s’haurien d’afegir en un seguit d’adjectius, també una mica tòpics i deixaria fora de camp el respecte mutu i l’amistat que ha generat aquesta contaminació de mètodes, criteris, gustos i llenguatges. De tota manera, GTS i La Caldera formen, en essència, una xarxa. Una xarxa de dos, natural, espontània i coetània, que viu també dins d’altres xarxes, rizomes i esferes que s’intercepten en el pla vital i cultural d’aquest territori.

 

Maig 2013

Victor Nubla és fundador de GTS